વિદ્યાર્થી/ વિદ્યાર્થીનીઓને હોસ્ટેલ પ્રવેશ માટેનું  પ્રોવિઝનલ (હંગામી) પ્રવેશ લીસ્ટ નીચે મુજબ છે.

Provisional Hostel Admission List for August -2012 (B.E.First Year)
 
Sr. No. Name of Students  ACPC No. Category
 
1 Yadav Pratush  N.A. MHRD
 
1 Rana Paramjitsinh D. 3932 Open
2 Patel Dharshan B. 5178 Open
3 Patel Brijesh N. 5370 Open
4 Ajudiya Ikshit B. 5961 Open
5 Detroja Jatin R. 6189 Open
6 Joshi Smit B. 7332 Open
7 Sharma Manjeet S. 7398 Open
8 Parmar Anirudh B. 7676 Open
9 Dave Vishal R. 7870 Open
10 Gadhavi Mayur K. 8124 Open
11 Dhandhukiya Ankit R. 8847 Open
12 Solanki Viral P. 9150 Open
13 Sanchaniya Jay D. 9297 Open
14 Mori Parikshit  9327 Open
15 Chavada Ashish B. 9558 Open
16 Asvar Harikishan B. 9823 Open
 
1 Makwana Jignesh S. 9902 SEBC
2 Gurjar Chirag P. 10594 SEBC
3 Chaudhary Lumbha V. 11191 SEBC
4 Devaliya Viral S. 12264 SEBC
5 Nandaniya Bharat K. 13163 SEBC
6 Dhabhi Ramnik M. 13662 SEBC
7 Dhoriya Ramesh A. 13691 SEBC
8 Dodiya Divyesh  14150 SEBC
9 Gohel Monish T. 14844 SEBC
10 Nakum Mahipatsinh 15946 SEBC
11 Chanchu Sahdevbhai D. 16174 SEBC
 
1 Chitroda Sagar P. 100690 CBSE
2 Chauhan Digvijaysinh S. 101359 CBSE

Note:- All above students are instructed to report Prof. A. D. Baldania on 21/08/2012 at room no. 311 during 11.00 to 12.00   noon with self attested photocopy of all below doccuments
Doccuments :- 1. Two Recent Passport Size Photo
2. Fee :- 1500 /- Rs.
3.  Rashan Card Copy
4. Adress Proff - Electric Bill, Landline Telephone Bill
5. Voter Card of Parents (Any One)
 તથા 
 

ઉપરોક્ત વિદ્યાર્થીઓએ તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૨નાં રોજ બોયઝ હોસ્ટેલ માટે શ્રી એ.ડી.બલ્દાનિયા નો સંપર્ક સવારે ૧૧.૦૦ થી ૧૨.૦૦ કલાકે રૂમ નં.૩૧૧ માં નિયત આધાર સાથે કરી હોસ્ટેલ ફોર્મ ભરી રૂમ નં.૧૧૩ ખાતે રૂ.૧૫૦૦/- ફી ભરી હોસ્ટેલ વોર્ડનને મળી હોસ્ટેલ રૂમ મેળવવો.

ઉપરોક્ત વિદ્યાર્થીનીઓએ તા.૨૧/૦૮/૨૦૧૨નાં રોજ ગર્લ્ઝ હોસ્ટેલ માટે પ્રો. કોમળ સોનાગ્રા નો સંપર્ક સવારે ૧૧.૦૦ થી ૧૨.૦૦ કલાકે રૂમ નં.૨૧૬ માં નિયત આધાર સાથે કરી હોસ્ટેલ ફોર્મ ભરી રૂમ નં.૧૧૩ ખાતે રૂ.૧૫૦૦/- ફી ભરી હોસ્ટેલ વોર્ડનને મળી હોસ્ટેલ રૂમ મેળવવો.

 

 

-રેક્તરશ્રી